Lifdutilfulls

Almennt  

Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þá einstaklinga sem við vinnum persónuupplýsingar um, þ.á.m. viðskiptavini okkar, um hvernig Lifðu til fulls vinnur með persónuupplýsingar, hvaða upplýsingar um ræðir, um hverja og hvernig við leggjum okkur fram við að tryggja öryggi þeirra. Einnig er fjallað um þau réttindi sem einstaklingar hafa á grundvelli persónuverndarlaga.  

Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.  

Hvernig söfnun við persónuupplýsingum um þig?

Upplýsingum um viðskiptavini er safnað með mismunandi hætti, eftir því hvaða þjónusta er notuð hverju sinni. Upplýsingum er einkum safnað með eftirfarandi hætti:

 • Beint frá viðskiptavini, t.d. þegar viðskiptavinur vill kaupa þjónustu, sendir Lifðu til fulls fyrirspurnir, beiðni um aðstoð eða beiðni um tilboð í þjónustu (svo sem í gegnum spjall á vef og Facebooksíðum Lifðu til fulls);
 • Sjálfkrafa við notkun á þjónustum Lifðu til fulls eða í samskiptum við Lifðu til fulls, t.d. þegar sendur er tölvupóstur, vefsíða Lifðu til fulls er heimsótt, notaðir eru aðrir miðlar til að tengjast lausnum, vefviðmótum eða öppum.
 • Frá þriðja aðila, t.d. úr þjóðskrá eða vanskilaskrá. 


Hvaða persónuupplýsingum safnar Lifðu til fulls um þig ?

Þér er ekki skylt að afhenda Lifðu til fulls persónuupplýsingar þínar, en í þeim tilvikum sem slíkar upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir Lifðu til fulls til að geta veitt þér þá þjónustu sem þú óskar eftir, t.d. til að tryggja að Lifðu til fulls veiti réttum einstaklingi þjónustu og að réttur einstaklingur sé gjaldfærður fyrir veitta þjónustu, gæti það leitt til þess að ekki sé unnt að verða við beiðni þinni um þjónustu. Þetta á einkum við um upplýsingar sem Lifðu til fulls telur nauðsynlegar til að auðkenna þig, greiðanda þjónustu (ef annar aðili), til að geta átt samskipti við þig í tengslum við þjónustuna sem þú kaupir frá Lifðu til fulls, t.d. kennitölu, heimilisfang, símanúmer, netfang, og/eða greiðslukortanúmer.  

Lifðu til fulls safnar og vinnur með eftirfarandi flokka persónuupplýsinga;

 • Grunnupplýsingar, svo sem nafn, kennitala og samskiptaupplýsingar;
 • Upplýsingar um viðskiptasamband milli Lifðu til fulls og viðskiptavinar, svo sem upplýsingar um viðskiptayfirlit, reikninga og - greiðsluupplýsingar, vanskil og innheimtuferli, pantanir og samskipti.
 • Upplýsingar sem auðkenna viðskiptavin, notanda eða greiðanda, svo sem upplýsingar úr þjóðskrá eða lykilorð
 • Aðrar upplýsingar sem Lifðu til fulls hefur safnað eða móttekið frá þér á grundvelli samþykkis, svo sem upplýsingar sem safnað er með vefkökum (e. cookies).

 

Í hvaða tilgangi og á grundvelli hvaða heimildar vinnur Lifðu til fulls með persónuupplýsingar um þig?

Lifðu til fulls vinnur með persónuupplýsingar til að veita rétta þjónustu og tryggja gæði hennar, til að uppfylla skilyrði viðskipta milli Lifðu til fulls og viðskiptavina og þá skilmála sem gilda um viðkomandi þjónustu, svo sem í tengslum við;

 • Gjaldfærslu fyrir þjónustu
 • Mat á lánshæfi, innheimtuferli og endurgreiðslu
 • Auðkenningu og rekjanleika viðskiptavina og notenda
 • Leiðréttingar, þjónustuaðstoð og afgreiðsla fyrirspurna/kvartana sem þú sendir Lifðu til fulls  

Jafnframt vinnur Lifðu til fulls persónuupplýsingar til að veita viðskiptavinum þá þjónustu sem keypt er (t.d breytingar á þjónustunni) með því að senda sms eða tölvupóst. Lifðu til fulls notar ópersónulegar og persónugreinanlegar upplýsingar í markaðssetningar tilgangi til að kynna eigin þjónustu í samræmi við gildandi lög og á grundvelli lögmætra hagsmuna Lifðu til fulls, nema viðskiptavinur hafi sérstaklega andmælt slíkri vinnslu. Til að mynda til að; 

 • Útbúa markhópa í markaðssetningar starfsemi Lifðu til fulls
 • Aðlaga skilaboð, ráðleggingar eða annað efni frá Lifðu til fulls með tilliti til markhópa þjónustu
 • Senda skilaboð í viðskiptalegum tilgangi til viðskiptavina Lifðu til fulls, t.d um breytingar á þjónustu eða viðbót við þjónustu sem viðskiptavinur notar.
 • Senda skilaboð í markaðslegum tilgangi og útbúa markaðsgreiningar, senda þjónustukannanir til viðskiptavinar o.þ.h.  

Lifðu til fulls vinnur með persónuupplýsingar til að skilja og greina þarfir viðskiptavina sinna og bæta og þróa þjónustu sína enn frekar. Til að mynda gæti Lifðu til fulls notað tölfræðilegar upplýsingar til að greina og afmarka hópa viðskiptavina, t.d. á grundvelli upplýsinga um viðskipta- eða notkunarsögu. Lifðu til fulls gæti einnig notað persónuupplýsingar til að veita viðskiptavini ráðgjöf um þjónustu Lifðu til fulls eða greint aðrar þarfir fyrir úrbætur á þjónustunni. Framangreind vinnsla byggir á lögmætum hagsmunum Lifðu til fulls.

Til að uppfylla skilyrði laga, reglugerða og sjórnvaldsfyrirmæla eða dómsúrskurða

Lifðu til fulls vinnur með persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru til að uppfylla þær skyldur sem hvíla á fyrirtækinu

 

Lifdutilfulls.is  

© 2019 Lifðu til Fulls